Dynamické konstelace

Inovativní, autorské metody  Marcely  Chadžijské  a Miroslava Hadaše

Během 18 let praxe jsme konstelační techniky obohatili o nové poznatky a zkušenosti a o vlastní autorské metody. Tím vznikl nový efektivní model vedení konstelací. Jsou vyloučeny implantace rozumových matric. Je docíleno snížení psychické zátěže, odstranění bloků mařících postup a zrychlení přepisu podvědomých vzorů.

Pomocí dynamických konstelací lze řešit i komplikované vztahové problémy, v rodině, zaměstnání a ve společnosti, osobní bloky a omezení, příčiny a následky nemocí, včetně zlepšení zdravotního stavu.

Pomocí DK lze s úspěchem řešit traumatické situace kupř. úmrtí, rozchod, rozvod, péče o nezletilé děti apod.

Lze také vyřešit přetrvávající problémy nedořešených situací se zemřelými. DK jsou vhodné pro přípravu na manželství a rodičovství, při neplodnosti, umělém oplodnění a adopci.

Objednávky dg u terapeutů na mob.  737135675  Marcela Chadžijská, Děčín

                                                           603897686  Ing. Miroslav Hadaš, Jihlava                        

Celodenní skupinové konstelace (9 hod – 16 hod), cena 2 250,-Kč, (Max. 8 účastníků) na všechny se dostane, lehké pohoštění v ceně

místo konání  Jihlava, Masarykovo nám.47     termín: od 9-16 hod

Příhláška ZDE

Kontakt

Zakladatelé Systému, duchovní léčitelé a lektoři
MARCELA CHADŽIJSKÁ. Děčín, Pod Lesem 25, mob.737 135875 email: chadza@volny.cz

ING.MIROSLAV HADAŠ. Jihlava,Masarykovo nám.47 mob.:603897686 email: miroslav_hadas@seznam.cz


individuální ošetření - předem se vždy telefonicky objednejte